Bài báo lược dịch từ bản gốc “What’s wrong, Warren?”, viết bởi phóng viên Andrew Bary của tờ Barron’s ngày 27/12/1999
---------------
Chi tiết tại: https://wp.me/pcnhon-8Tv

Saigon, đăng lại một chiều nắng đẹp 09.09.2022, bởi S.A.F.E team - TGN