Khỉ thật !!! Đọc từ đầu đến gần cuối vẫn cứ tưởng là chuyện Khỉ !