Chứng khoán hôm nay| Nhận định thị trường ngày 30/8: Thị trường xu hướng lên điều chỉnh

https://youtu.be/vu4P-Qif_JA