Tôi nghĩ đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng và năng lượng cho một ngày làm việc hiệu quả.