Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist với giá hiện tại là 3.700 đồng/cổ phiếu nên nhà đầu tư có thể sở hữu khối lượng lớn và bán kiếm lời khi giá tăng lại