Vậy để tránh hoang mang chờ đợi chúng ta có thể dễ ràng đi bóc tách CPI và ở đây là trọng số.
Có thể thấy người Mỹ sử dụng tiền như sau với năm 2021
1. Nhà ở 42,64%
2.Thực phầm 14.26%
3. Giao thông 18.18%
4. giáo dục, y tế, giải trí...bọn này 5-8%
Như vậy Lạm phát Mỹ tăng sẽ đi xét bọn nhà ở, thức phẩm, giao thông (giá năng lượng, và giá xe cũ mới...)
Có thể thấy CPI Mỹ hiện tại ( ảnh 2) Giá năng lượng giảm rõ dệt kéo theo CPI yoy của toàn bọn giao thông xuống, còn giá xe có lẽ thay đổi không đáng kể
Thực phẩm, đồ uống CPI cho thấy sự hạ nhiệt của nhóm này giảm áp lực chi tiêu của Mỹ
Giá nhà ở năm 2021 là 19.247 và hiện tại 20.650 thì sự thay đổi này là không đang kể.
Dó đó CPI sẽ bám theo những nhóm chiếm trọng số lớn, các bạn chỉ cần bám theo:
1. Giá năng lượng ( dầu TG) lên nó sẽ lên...
2. Giá xe (liên quan đến TQ đóng cửa nên nguồn hàng cạn thì dễ dẫn đến sản lượng xe giảm đẩy giá lên)
3. Giá thực phẩm toàn cầu lên hay giảm
Qua đó các bạn có thể định hình được CPI ( lạm phát) Mỹ đang như thế nào.