Cổ phiếu Kim Cương| Phân tích thị trường ngày 1/8: Thị trường đi lên, bank, chứng khoán, thép

https://youtu.be/w73g0J8d26M