Gần đây, “Tạp chí Kinh doanh Quốc tế” (The International Business Magazine), một ấn phẩm nổi tiếng trong ngành tài chính, đã trao các giải thưởng ngành thường niên. ATFX đã giành được giải thưởng “Nhà môi giới CFD Tốt nhất năm 2022 tại khu vực Đông Nam Á” cho thương hiệu đặc biệt, công nghệ và dịch vụ tài chính tiên tiến của mình.

Tạp chí Kinh doanh Quốc tế là một ấn phẩm quốc tế trong lĩnh vực tài chính toàn cầu và đã thu hút nhiều độc giả từ Trung Đông, Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Á và Châu u. Các giải thưởng được thiết lập bởi Tạp chí cung cấp cho nhà đầu tư danh sách các công ty tốt nhất trong ngành tài chính toàn cầu đông đúc.

ATFX đã đi tiên phong trong ngành công nghệ tài chính kể từ khi thành lập và đi vào đường hướng phát triển nhanh chóng của ngành. Phù hợp với chiến lược kinh doanh “lấy khách hàng làm trung tâm”, ATFX đã thiết lập các văn phòng tại khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam, Malaysia, Philippines, và Thái Lan. Bằng việc hợp tác với các công ty bản địa nổi tiếng, công ty đã thiết lập một phân tích xu hướng thị trường toàn diện và cơ chế giao dịch an toàn.
ATFX đã đầu tư rất nhiều nguồn lực vào lĩnh vực công nghệ tài chính. Lấy khu vực Đông Nam Á làm ví dụ, ATFX đã ra mắt nền tảng CopyTrade trong năm nay, cho phép các nhà đầu tư hoạt động trên thị trường với tư cách là “người đầu tư theo”. Không chỉ tại khu vực Đông Nam Á, mà các thành tựu trong lĩnh vực công nghệ tài chính của ATFX còn được thể hiện tại nhiều khu vực trên toàn thế giới. Các sản phẩm công nghệ tài chính của công ty cũng có mặt tại khu vực Trung Đông, Mỹ Latinh và các khu vực khác.

Chỉ trong vòng ít năm, các dịch vụ công nghệ tài chính do ATFX tạo ra đã đạt được mức độ bao phủ đầy đủ của hệ thống nền tảng, và công ty đã dần phát triển thành một công ty công nghệ tài chính với sức ảnh hưởng thương hiệu gia tăng.

ATFX được trao giải thưởng “Nhà môi giới CFD Tốt nhất năm 2022 tại khu vực Đông Nam Á”