tâm lý và quản lý vốn trong trader quan trọng hơn là phân tích kĩ thuật. Cứ đánh aliin như mình thì ra đảo liên tục