Lĩnh vực giao dịch: giao dịch phân tích → giao dịch theo quy tắc → giao dịch nhận thức

Khi thực hiện các giao dịch, cảnh giới khác nhau ở mỗi người. Đại khái, từ thấp đến cao, chúng là:

① Phân tích các giao dịch;

② quy tắc giao dịch;

③ Giao dịch có ý thức.

Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch cấp thấp nhất sử dụng các phương pháp phân tích để giao dịch, bao gồm cả phương pháp phân tích cơ bản và kỹ thuật. Không có sự khác biệt về bản chất giữa hai phương pháp này, chúng đều là phương pháp phân tích chủ quan, chỉ khác nhau về đối tượng phân tích và phương tiện kỹ thuật của phân tích.

Các nhà giao dịch trung gian sử dụng phương pháp giao dịch theo quy tắc để giao dịch, họ đã từ bỏ phương pháp phân tích chủ quan . Họ thay thế các phân tích chủ quan bằng các quy tắc giao dịch tương đối khách quan.

Các nhà giao dịch tiên tiến nhất, trên cơ sở sử dụng các quy tắc giao dịch, cộng với mô hình nhận thức hợp lý để giao dịch.

"Phương thức của ý thức" là gì? Chế độ ý thức là chế độ tư duy / nhận thức / quan điểm có hệ thống.

Ý tưởng cốt lõi của nó là "kế toán". Trong quá trình giao dịch, theo hệ thống giao dịch với khả năng thu lợi nhuận dương cao, theo các quy tắc giao dịch nhất định và tuân theo một chế độ hợp lý của ý thức - hãy làm cho giao dịch trôi chảy như mây và nước, và hành vi giao dịch dường như biến động lên xuống theo sự thăng trầm của thị trường. - Loại hành vi giao dịch này cho thấy một nhịp điệu tuyệt vời - Loại hoạt động này, không có khái niệm "xu hướng" và "hợp nhất", về cơ bản sẽ cuộn lên và xuống theo thị trường, do đó hoàn toàn giải quyết được vấn đề lịch sử Từ đó, những “khó khăn” của việc đương đầu với việc củng cố.

Đặt ngoặc kép cho chữ “khó” là để giải thích rằng cái gọi là “hợp nhất” là một khái niệm do con người chủ quan tạo ra, hay chính xác hơn, đó là một chướng ngại tâm lý và kỹ thuật mà con người tự đặt ra cho mình.

Đặc biệt nhắc nhở, nếu bạn không hiểu những gì tôi đã nói, xin đừng bắt bẻ tôi . Tôi không quan tâm bạn hiểu hay không hiểu, vì vậy tôi không quan tâm đến lời bác bỏ của bạn, và tôi không quan tâm đến việc thảo luận với bác bỏ của bạn ở đây. Sở dĩ tôi nhắc nhở cũng chỉ là vì lợi ích của bản thân, mong các bạn khi chưa hiểu thì bỏ qua và đọc lại sau một thời gian, nếu vẫn chưa hiểu thì có thể đọc một lần nữa sau một thời gian