Dòng Bank giai đoạn này ( không kể đến quốc doanh) thì có HDB chưa ký độc quyền làm bảo hiểm với hãng này? Ngoài việc liên quan đến bảo hiểm còn gì? Tôi có thấy còn vài điểm như sau:
- Các chỉ tiêu đặc thù của Ngân hàng như hệ số An toàn vốn, tỷ lệ vay/huy động ở mức an toàn trong nhiều năm, tệp khách hàng...
- Nguồn vốn giá rẻ từ nhiều các định chế tài chính như WB, ADB thông qua HDB tài trợ cho các chương trình dự án tại Việt Nam;
- HDSaison thương hiệu được thấy ở các giải bóng đá khu vực Châu Á, công ty này cũng có thứ hạng hàng đầu trong linh vực tài chính về hiệu quả..

Trong thời tới (chắc không sau quý 3/2022) HDB sẽ ghi nhận thêm khoản lợi nhuận khủng, đột biến từ lĩnh vực bảo hiểm.