Chào các Bác,

Có sự khẳng định về việc chắc chắn tăng trưởng tín dụng trong quý 2/2024, điều này thấy được:

- Các doanh nghiệp đã tự cơ cấu (bằng nhiều giải pháp Ck, vay mượn...) đủ điều kiện để tiếp cận vốn Ngân hàng đồng nghĩa doanh nghiệp qua giai đoạn khó nhất rồi, chỉ có tốt hơn, giá cổ phiếu sẽ từ từ tăng;

- Dòng vốn đã được khơi thông, vai trò đặc biệt quan trọng của TTCK giai đoạn vừa qua mà cứu cánh cho dòng cổ phiếu Bất động sản.

P/s: Dòng Bank sẽ chạy từ đầu đến cuối, bất động sản sẽ le ve tăng cùng, cổ phiếu vua sẽ thể hiện vai trò, nhiệm vụ rõ nét với sự ủng hộ của vĩ mô toàn cầu: Fed sẽ lờ đờ đưa ra việc giảm lãi suất, triển vọng nâng hạng thị trường tại Việt Nam thời gian tới... Hãy giữ cổ phiếu bằng quý, sẽ có thành quả xứng đáng.