Các cổ phiếu đã để ý, ngày đầu năm có bài viết liên quan đến VHC - doanh nghiệp đang có và sẽ tiệp tục tăng trưởng bền vững (sẽ dần không mang tính chu kỳ), cụ thể thể tại cafe f với tiêu đề: Một loại cá nổi tiếng của Việt Nam đang trở thành lựa chọn thay thế hoàn hảo cho cá minh thái Nga, giá xuất khẩu có thể tăng tới 20-55%

Sắp tới, sẽ có các thông tin tích cực liên quan đến các cổ phiếu khác...

P/s: Các Bác check lại tin vì copy đường link không dùng được do chính sách cạnh tranh của Vietstock.