Cổ phiếu Kim Cương| Phân tích thị trường ngày 06/6: Thị trường xu hướng lên có rũ bỏ, chốt lời

https://youtu.be/Uo0vec2OY5M