Cổ phiếu Kim Cương| Phân tích thị trường ngày 30/05: Uptrend, vì sao học vẫn thua lỗ trên TTCK?

https://youtu.be/oywPya99rqI