Cổ phiếu Kim Cương| Phân tích thị trường ngày 27/05: Uptrend, Cách đánh ngắn cổ phiếu nền 1

https://youtu.be/nJQvXt2oKVI