Các cụ cho em hỏi sao em gắn link yêu cầu 10 bài viết mà sao viết rồi vẫn báo hiện có 0 bài viết vậy