Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (Purchasing Managers’ Index - PMI) ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 04 đạt 51,7 điểm. Chỉ số ở trên mức trung tính 50 điểm cho thấy các điều kiện kinh doanh cải thiện tháng thứ bảy liên tiếp sau thời kỳ suy giảm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Tốc độ giảm nhanh chóng các ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam đã giúp sản lượng và việc làm tăng trở lại trong tháng 4, khi các điều kiện kinh doanh trở nên bình thường hơn. Điều này dẫn đến hy vọng ngành sản xuất sẽ duy trì được thời kỳ khôi phục và tăng trưởng. Điểm đặc biệt khích lệ là các công ty báo cáo việc làm tăng nhanh nhất trong vòng một năm, nhờ hoạt động tuyển dụng mới và công nhân trở lại nhà máy khi tình hình dịch bệnh cải thiện.
Tuy nhiên, vẫn có những yếu tố cản trở tốc độ tăng trưởng, đáng kể nhất là những khó khăn do đại dịch tiếp tục tồn tại ở Trung Quốc Đại lục và giá cả tăng mạnh. Những vấn đề này ảnh hưởng đến cả cung và cầu vào đầu quý 2 và có thể hạn chế tăng trưởng trong những tháng tới.