Trong tháng 3/2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt khoảng 23,45 tỷ kWh, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 3 tháng đạt 63,03 tỷ kWh, tăng 7,8% so với cùng kỳ; Trong đó các nguồn nhiệt điện than huy động thấp hơn kế hoạch, các nguồn thủy điện và điện khí được huy động cao hơn kế hoạch, các nguồn còn lại đa số huy động bám theo kế hoạch năm đã được phê duyệt.
trong video dưới đây sẽ tổng hợp đầy đủ thông tin cho ACE NĐT nhé:
https://youtube.com/shorts/kD8thdjlvS0