Trích dẫn Gửi bởi Pissing Xem bài viết

haizzz
Nghỉ giải lao xong lại chống gậy chắp đít ra làng hử