Trích dẫn Gửi bởi otckanu2009 Xem bài viết
Kaka, em thì ăn uống gì mấy đâu,
Lỗ quanh năm rồi,, lỗ thêm tý đ.éo chết đâu
thấy con ô sin nhà em nó bẩu sắp nới chun tín dụng nên liều tý vậy
Chiệp chiệp,
Không thấy Sờ Ti đâu nhể, tưởng đoạn này Sờ Ti múa may nhảy nhót chớ, hóa ra lặn mất tăm hơi.
Sờ Ti ới, ló mông ra xem nào.