Trích dẫn Gửi bởi toc0bay Xem bài viết
ờ, còn 50 tuần nữa lại Tết
@bóp ti : chết đâu mà đ.éo thấy ho hắng rì thế
Rồi dần Sì ke nâng lên Khìn
Đ.éo hiểu sao chỉ thích về đũng quần là sao, phải tin tưởng tuyệt đối vào tài dẫn dắt của Lý trưởng chớ

Pít dạo này bơi ngửa cmnr hay sao hầy , gọi mãi đ.éo ló mông ra

Cuối tuần ngồi ngáp vui vẻ nhá các lão