Thị trường Việt Nam đang trong đợt tra soát của cơ quan chức năng, nhất là đối với kênh đầu tư chứng khoán và bất động sản tăng mạnh trong thời gian đại dịch.
Khi các nguồn tiền bị dồn vào đầu tư không làm gia tăng sản xuất.

Trong đó bitcoin đang diễn biến phức tạp do tình hình chính trị Thế Giới khó lường.

Có một kênh đầu tư khoẻ nhất hiện nay dựa vào việc đầu cơ chệch lệch giữa hợp đồng và được nhà nước cấp phép