I.  Vì sao trái phiếu DN đảm bảo bằng chính cổ phiếu cty đứng sau là "tấn trò cười" duy nhất tại Việt Nam?

- Thứ nhất, tầng vốn chủ sở hữu (cổ phần) là tầng cuối cùng trong cơ cấu vốn của doanh nghiệp theo thứ tự ưu tiên trả nợ, nên không có ai sử dụng nó làm tài sản đảm bảo cả trừ Việt Nam chúng ta!
- Thứ hai, một điểm chúng tôi luôn luôn bất bình là chưa hề có chế tài cho việc vi phạm chuẩn công bố thông tin tài chính đầy đủ từ cả đơn vị phát hành lẫn trung gian

II. Kết luận: bản chất của trái phiếu doanh nghiệp đảm bảo bằng cổ phiếu đứng sau

Chi tiết tại: https://newslettervietnam.com/vi-sao...-tai-viet-nam/