Góc nhìn kỹ thuật Đậu Tương hợp đồng kỳ hạn tháng 5

- Giá đậu tương hiện đang phản ứng tại vùng kháng cự cực kỳ quan trọng 1730-1735
- Về xu hướng chính giá đậu tương đang tăng, nhà giao dịch cân nhắc nên mở vị thế mua thuận xu hướng chính, hạn chế các lệnh bán ngược xu hướng để giảm rủi ro.
- Nhà giao dịch tạm thời quan sát giá, chờ giá vượt và đóng nến hoàn toàn trên vùng kháng cự có thể mở vị thế mua lên cho đậu tương, chặn lỗ vùng phía dưới và mục tiêu hướng đến quanh vùng giá 1760