Trải nghiệm " Máy lọc cổ phiếu" lọc tất cả cổ phiếu trên thị trường với 20 tiêu chí: Sức mạnh, tích lũy, % năm, % tháng, Pe, Roe, Target.... File exel sẽ được cập nhập hằng ngày
Có bác nào quan tâm không ?