- Theo dõi sự vận động khi về đỉnh cũ, kháng cự vùng 1510 - 1520
- Hướng mua: Tham gia những cổ phiếu có nền tích luỹ chặt chẽ gần đỉnh
- Áp dụng nguyên tắc cắt lỗ 5-10%
- Cổ phiếu lãi cân nhắc chốt lời thì bớt 1/3 khi đạt nhuận từ 15% trở lên, đặt mốc dừng lãi 8-10% từ đỉnh
- Theo dõi đưa hành động về cuối phiên

*Một vài mã gần đỉnh hay tích luỹ nền tốt nhất mỗi dòng mà tạm chưa bùng nổ:
- Thuỷ sản: VHC, ANV, ACL, CMX
- Dệt may: TNG, GIL
- Dầu khí: PVS, PVD
- Bán lẻ: FPT
- Ngân hàng: STB, EIB