Em ôm mấy mã dầu đây. Vì tin vào giá dầu thế giới. Và cái kết là vẫn đang ở đảo.