Với việc chuyển sang hạch toán doanh thu 1 lần đối với hoạt động cho thuê BSR và hạ tầng, lợi nhuận BSR sẽ bứt phá mạnh từ năm 2022 cùng NTC3.