List lướt sóng cho tuần cuối năm mọi người tham khảo

- KOS: Dòng tiền vào tốt, hỗ trợ ma100 khỏe, vào 32-32.5, cắt nếu thủng 31
- TDG: hợp trend sóng dầu, hỗ trợ ma50, đang trên mây xanh, vào 11.7-12.2, cắt nếu thủng 11
- DBC: chart ngày hiện đã vượt band trên, dòng tiền vào tốt, vào 75, cắt nếu thủng 73
- QNS: đã lấy lại đc ma20, vào 46-47, thủng 45 cắt luôn
- HD6: đã lấy lại dc ma50, nền mây xanh tốt, vào quanh 35, căt nếu thủng 30.5
- PLX: Nền dày đặc ma10 20 50 100, hưởng ứng sóng dầu, band có xu hướng đi lên, vào quanh 54, cắt nếu thủng 52.5
Chúc mọi người tuần cuối năm thắng lợi nhé!