Mong được thầy Minh và admin cho em xin tài liệu về học phân tích cơ bản của CFA và cả tiếng việt của BTC bộ tài chính