[Case VLB] Lí do chúng tôi không cho rằng các nhà phát triển BĐS (developers) sẽ hưởng lợi từ lạm phát, mà thậm chí còn chịu thiệt hại!
@Bài phân tích trích trong ấn phẩm kỳ 52 vừa phát hành T11/2021 qua

...Gần đây rầm rộ bên Hoa Kỳ, chúng tôi nhận thấy chủ đề lạm phát nóng đến như thế nào, khi mà PPI & CPI Mỹ đã tăng từ 7%-8% so với đầu năm, dấy lên lo ngại to lớn rằng Việt Nam cũng sẽ theo sau sớm. Theo Buffett, từ nhiều câu trả lời ở các ĐHCĐ Berkshire, ông khuyên rằng DN đạt cả 3 tiêu chí sau sẽ là khoản "inflation-hedge"(iii) tuyệt vời...
----------------
Business Model: 5 mỏ đá, hầu như đã xong capex & bóc tầng phủ
Prospect: Hưởng lợi từ lạm phát, vùng trũng đầu tư công 2022-2025, KSB chào mua quyết liệt
Financials & Management: Tình hình tài chính rất khỏe mạnh
Margin-of-safety & Special-situation: Trữ lượng từ 102 triệu - 150 triệu - 250 triệu m3 đá sao?!
----------------
...Như vậy, trái với niềm tin chung và sóng cổ phiếu bất động sản nóng sốt thời gian vừa qua, chúng tôi không cho rằng những nhà phát triển BĐS dự án (developers) sẽ hưởng lợi từ lạm phát, mà có thể họ mới là người chịu thiệt lớn (!) Quý độc giả nghe thật vô lý phải không, song nếu xét 3 tiêu chí hedge lạm phát của ngài Buffett, các nhà phát triển BĐS chỉ đạt 1/3 tiêu chí là sự khan hiếm, còn lại họ sẽ thua thiệt lớn nếu...

Chi tiết tại: https://newslettervietnam.com/case-v...hiu-thiet-hai/

Saigon, trong những ngày thị trường hưng phấn, 26.11.2021, đăng lại bởi Angelos