cơ bản đầu tư trong dài hạn thì sẽ an toàn hơn nhưng về lợi nhuận thì sẽ không bằng lướt sóng, muốn lợi nhuận cao thì phải chấp nhận rủi ro cao. Còn về việc đầu tư thì tốt nhất nên có kiến thức chứ nghe theo người khác hoài cũng có ngày cháy tài khoản.