Kinh, nghìn tỷ:
https://thitruongtaichinhtiente.vn/l...ieu-37910.html