Các dòng Bank - Chứng - Thép có 1 phiên giảm & phủ nhận đà tăng trước đó, sẽ về lại vùng đáy cũ để test. Team đã cảnh báo rủi ro ở 3 dòng này do không có dòng tiền đủ mạnh tham gia trong khi thị trường có nhiều nhóm cp Midcap khác có đà tăng rất tốt. 

Một số mã room đang giữ: HAP, TNG, BVH. NĐT cần chú ý, duy trì danh mục khoẻ & hợp lý. Không nhất thiết phải đu theo bắt đáy các mã hàng thị trường, khi thị trường yếu sẽ rất rủi ro.
https://youtu.be/6P1uYRfFr7w