Thị trường có 1 phiên giao dịch giảm mạnh rũ hàng trong phiên và rút chân vào cuối phiên. Rất nhiều NĐT kỳ vọng thị trường rũ hàng và sẽ tăng tiếp. Tuy nhiên NĐT nên lưu ý quan sát thị trường tăng như thế nào sau phiên đáo hạn phái sinh ngày mai? Có khả năng thị tường tương tự như giai đoạn tháng 8, thị trường cũng có phiên giảm mạnh & rút chân, sau đó vượt đỉnh cũ tuy nhiên không duy trì được xu hướng sau đó.
https://youtu.be/FFJnRNfgoPc