Chứng khoán hôm nay| Nhận định thị trường ngày 12/10: Uptrend| PTS, VCA, TDC, CMG, VNR, TCD, QNC

https://youtu.be/azwr93oM2pE

#chứngkhoán #chứngkhoánhômnay #chứngkhoánhàngngày #đầutưchứngkhoán