Đặc điểm của thị trường OTC

Không có địa điểm giao dịch nhất định
Dễ dàng gia nhập vào thị trường OTC thông qua nhóm, hội, quán café để trao đổi thông tin với nhau.
Loại chứng khoán được giao dịch là cổ phiếu chưa niêm yết.
NĐT cá nhân thỏa thuận đồng ý giá cổ phiếu, không cần khai báo rộng rãi. Giá cổ phiếu sẽ chênh lệch trong những cuộc giao dịch khác nhau.
Các thị trường OTC thường ít minh bạch hơn so với các sàn giao dịch và cũng chịu ít quy định hơn.
Có tính rủi ro cao hơn thị trường CK tập trung.
Dưới sự quản lý của Nhà nước và quản lý môi giới.
Thị trường OTC giao dịch chủ yếu: Giao dịch thỏa thuận đơn giản

Phương thức giao dịch trên thị trường OTC


Nguyên tắc chính của giao dịch OTC là “thuận mua vừa bán”, giao dịch theo thỏa thuận và tuân theo nguyên tắc thị trường. Vậy nên để giao dịch trên Thị trường OTC, bạn có thể tìm kiếm thông tin và thực hiện mua bán bằng cách:
  • Sử dụng dịch vụ môi giới của các công ty chứng khoán
  • Qua những lời chào bán hoặc mua trên mạng và người quen
  • Qua môi giới chứng khoán
  • Giao dịch thông qua chính công ty phát hành chứng khoán các bên đang mua/bán

Những rủi ro trên thị trường OTC
Thị trường không đồng nhất giá cổ phiếu, nên sẽ xảy ra trường hợp bị “hớ” giá, cần thỏa thuận bằng cách trả giá.
Cần chú ý trong thủ tục chuyển nhượng mua bán cần ghi rõ quyền lợi sở hữu, vì có nhiều trường hợp đã thỏa thuận mua bán xong nhưng người bán vẫn không sở hữu được cổ phiếu và NĐT có thể không nhận được cổ tức mặc dù vẫn nắm giữ cổ phần.
Rủi ro khi có biến động giá, tức người mua sẽ đặt cọc trước một khoảng tiền trước, khi giá giảm người bán vẫn giữ nguyên giá đã thỏa thuận hoặc tăng giá nếu giá thị trường cao. Nếu không người mua mất tiền cọc.
Tính thanh khoản thấp, NĐT khó khăn trong việc chuyển đổi thành tiền từ cổ phiếu và ngược lại.
Để giao dịch thị trường OTC thì bạn có thể mở tài khoản và thực hiện các thủ tục mua bán.