Mức giá dự kiến là 70.000 đ/cp không chạm được trước ngày 31/12/2021... Diễn biến giao dịch gần đây cùng với triển vọng sản xuất kinh doanh sẽ là cơ sở cho thị giá của VHC sẽ đạt /hơn 70.000 đồng/cp trong tháng 1 năm 2022 dương lịch.

Chúc các bác có kỳ nghỉ lễ an toàn và vui vẻ với người thân!