Chẳng hiểu sao cp FRT lại bay lên như diều gặp gió thế ko biết mặc dù dịch bệnh chưa có tín hiệu khả quan