Hướng dẫn đầu tư Chứng khoán! Người đi xe Rolls Royce lại xin lời khuyên từ người đi tàu điện ngầm?

https://youtu.be/WtHr8VoqEho
#chứngkhoán #tuduydautuchungkhoan #tuduychienthangthitruongchungkhoan #chứngkhoánhômnay #chứngkhoánhàngngày #đầutưchứngkhoán #chungkhoanhomnay #talkschungkhoan