Chứng khoán hôm nay| Nhận định thị trường 10/9: Thị trường sideway, cổ phiếu MWG, PET, MBS, FMC, PHP, SZC

https://youtu.be/RLf4s0BRSmU
#chứngkhoán #chứngkhoánhômnay #chứngkhoánhàngngày #đầutưchứngkhoán #chungkhoanhomnay #chungkhoanhangngay #nhandinhthitruong #talkschungkhoan