Thầy ơi cho em hỏi ý nghĩa chỉ số F P/E là gì ạ?
Ý nghĩa ứng dụng của chỉ số F P/E
Nếu F P/E> P/E thì có thể dự đoán là công ty đang chi trả cho cổ đông ít hơn EPS do đang tái đầu tư hay sao ạ? hay F P/E là số P/E dự đoán ở tương lai gần ạ?