Nhìn thoáng qua cách quan sát biểu đồ giá thị trường sẽ biết ngay ai là con bạc, còn ai là trader chiến thắng. Sẽ tới một giai đoạn, sau khi nỗ lực phấn đấu và tìm được phương pháp chiến thắng một cách chắc chắn, bạn nhất định sẽ hiểu lí do tại sao.

Tham khảo thêm tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=L7onZEicP7M

#fxviet #moneymanagement #positiontrading