Ngành cấp thoát nước là một ngành có tính độc quyền cao, mỗi công ty hùng cứ 1 địa phương, không bị cạnh tranh. Do Covid nên người dân rửa tay xà phòng nhiều hơn, tắm gội giặt giũ nhiều hơn làm tiêu thụ nước tăng. Trong khi ấy đơn giá nước cũng tăng mà chi phí khấu hao không đổi nên doanh thu và lợi nhuận ngành cấp nước sẽ tăng mạnh trong năm 2021. Về nhà cứ nhìn hóa đơn tiền nước hàng tháng 2021 tăng mạnh so với hóa đơn cùng kỳ năm trước là biết. Cổ phiếu nước đang lọt vào vòng ngắm của nhiều quỹ đầu tư. Chú ý nghiên cứu NTW, LKW giá đang rất rẻ mà đều là công ty cấp nước ở Đồng Nai là địa phương sẽ tăng trưởng rất mạnh năm 2021 và 2022