con BWE nó đã nằm đỉnh và mấy nay toàn đi ngang, có nên để hay thoát hàng vậy bạn