@Chuyện ngắn trích trong ấn phẩm kỳ VI, T1.2018

Hầu hết con người chúng ta đều muốn ăn ngon và ngủ yên. Nhưng trong lĩnh vực tài chính, cụ thể là lĩnh vực ngân hàng, đã có một châm ngôn đã tồn tại hàng trăm năm về một trong hai lựa chọn của người chủ nhà băng: “Eat well, or sleep well?” (ăn ngon hoặc ngủ yên?). Anh ta không thể lựa chọn cả hai, và anh ta phải hiểu rằng quyết định này sẽ ảnh hưởng lâu dài đến tình hình tài chính của ngân hàng đó.
----------------
Chi tiết tại: https://newslettervietnam.com/chuyen...vuc-ngan-hang/

Saigon, đăng lại ngày 27.11.2020 bởi Skopos - TGN