Bộ sách được đặt tên là Phương Pháp Giao dịch Nền tảng cho Trader. Cụ thể gồm 2 cuốn đó là Naked Forex nói về (1) Price Action - hành động giá và (2) Phân tích Liên thị trường - Intermarket Analysis.

Hai tài liệu này rất nổi tiếng ở nước ngoài nhưng chưa có bản dịch chính quy xuất bản tại Việt Nam, nhà sách FinFin bán ra lần này là phiên bản chính quy được mua bản quyền từ nguyên tác giả nước ngoài và dịch giả trong nước có tên tuổi.

Mọi người tham khảo link nhé: https://bit.ly/phuong-phap-giao-dich-nen-tang-15