VRE báo cáo quý 3 cho thấy VRE đang hồi phục và quý bốn sẽ khả quan hơn nên mua 28,xx
MWG mua luôn với mục tiêu chốt lời giá 119
TCB vươn lên dẫn đầu về tỉ lệ CASA 9 tháng đầu năm tin này là tin tốt có thể giúp TCB vượt Kháng cự 24 . Mục tiêu mua với giá 24,xx
VJC những thông tin gần đây về em này khá tốt , khối ngoại vẫn mua -> nên mua vơi giá hợp lý
Gas giá dầu tăng cùng với tin tốt về vắc xin có thể khiến em vượt kháng cự 85 hướng đến vùng 90 xa hơn là 95 . Giá mua mục tiêu là 85,xx
LDG nên bán do có tin xấu có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu
DPG nên mua nếu liều có thể mua luôn , để chắc thì mua tầm 31,xx
( Quan điểm cá nhân )