Liệu chuyến này POW và PVM có sóng hay không? POW đang sở hữu 51% vốn ở PVM và đang dự kiến thoái phần vốn nhà nước này. Con PVM giống con VEA ở chỗ là nó có 3 liên doanh với Nhật làm ăn rất lãi, ngoài ra PVM còn có rất nhiều đất vàng. Nếu POW thoái vốn ở PVM đạt giá 4x-5x thì POW sẽ có khoản lợi nhuận đột biến khá lớn?

https://danviet.vn/ai-dat-lenh-ban-1...5212356989.htm